srijeda, 4. veljače 2009.

Četiri vježbe za izgradnju tricepsa

Slijede četiri odlične vježbe za izgradnju mišićne mase tricepsa...Ekstenzija EZ šipkom u ležećem položaju

Početak: Na ravnoj klupi sa stopalima na podu uzmite uteg od trening partnera: Spustite ga kontroliranim pokretom gotovo do čela. Laktovi su pri tome uvučeni prema unutra.
Tehnika izvođenja vježbe: Zatim opružite laktove kako biste podigli uteg iznad nosa. U tom položaju dodatno kontrahirajte tricepse.
Ovo je jedna od boljih vježbi za izgradnju mase tricepsa, i vježba kod koje možete koristiti nešto veću kilažu!

Ručna ekstenzija bučicom u sjedećem položaju

Početak: Sjedeći na ravnoj klupi uzmite bućicu i držite ju odmah iznad ramena. Ruka je uz glavu tijekom cijele vježbe.
Tehnika izvođenja vježbe: Uteg spuštajte prema dolje iza glave i posve istegnite triceps u donjem položaju. Zatim dižite uteg prema stropu opružajući lakat i u potpunoj ekstenziji kontrahirajte mišić.
Ovo nije toliko vježba za izgradnju mase, ali pomaže u oblikovanju mišića.

Pressdown užetom

Početak: Držite uže sa obje ruke. Laktovi su pri tome uz tijelo, a ruke svijene pod kutem od 90 stupnjeva.
Tehnika izvođenja vježbe: Vucite uže prema dolje i lagano prema van. Laktovi su pritom uz tijelo, a u donjem položaju dodatno napnite (kontrahirajte) tricepse.
S užetom se dobiva nešto veći opseg pokreta, ali nemoguće je raditi sa većim težinama kao kod šipke. Ova je vježba izvrsna za razvoj detalja na mišiću.

Kickback bučicama

Početak: Jednom rukom i koljenom iste strane naslonite se na ravnu klupu. Uzmite laganu bućicu u ruku koju radite. Lakat te ruke je uz tijelo, a nadlaktica približno paralelna s podom.
Tehnika izvođenja vježbe: Potpuno opružite ruku dodatno napinjući triceps u gornjem položaju. Zatim polagano spuštajte uteg vraćajući se u početni položaj. Lakat i ruka su statični tokom ove vježbe.
Veći broj ponavljanja i manji otpori bolji su kod ove vježbe jer se inače ne može pravilno izvoditi...

Nema komentara: